Stengt hall

Postet av Søgne Håndballklubb den 11. Mar 2021

Søgne Danseklubb, Søgne Turnforening og Søgne Håndballklubb har i ettermiddag tatt en felles beslutning om å stenge trening frem til påske. Lokale retningslinjer gir oss mulighet til å fortsette treninger, men med smittesituasjonen som den er nå med mange i karantene og ventekarantene i vårt område, har vi allikevel vurdert at det kan være klokt med en pause fra hallidrettene. Mange samles på tvers av skoler, klasser og kohorter og det vil være vanskelig å gi et godt tilbud hvis det skal deles i små kohorter. 


Vi håper på støtte og respekt for valget fra våre medlemmer, og gleder oss til å se dere alle igjen over påske. 


Mvh

Styret i Søgne Danseklubb, Søgne Turnforening og Søgne HåndballklubbSmittevern

Postet av Søgne Håndballklubb den 10. Mar 2021

Smittevern


Søgne Håndballklubb følger nasjonale og lokale retningslinjer rundt smittevern ift den pågående pandemien. Trener- og lagledergruppen holdes fortløpende orientert ved endringer, og den nyeste og beste informasjonen får dere som spillere og foreldre direkte fra deres trener. Følg derfor med på facebook- eller spondgrupper. 


Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:

  1. Om du føler deg syk - hold deg hjemme - alltid. Dette gjelder alle grupper: spillere - trenere - lagledere - funksjonærer - tilskuere osv. 
  2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp - alltid
  3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen - alltid. 


Husk at alle skal følge 1-meters regelen - til enhver tid - med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 


I Tinntjønnhallen er det innført rutine med antibac ved ankomst, egen smitteansvarlig på hvert lag vasker rekkverk og dørhåndtak, alle går ned i hallen på venstre side og ut av hallen på høyre side og egen dør. 


Nasjonale retningslinjer

Det er prioritert fra nasjonalt hold at barn og unge (under 20 år) skal få sine fritidstilbud. Det er viktig at dette opprettholdes. De nasjonale reglene som gjelder nå for idretts- og fritidsaktiviteter kan dere se på bildet, men de punktene som angår klubben spesielt gjentas også her: 


    Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det             åpnes for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. 


    Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne             konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. 


    Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs.             Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. 


Kommunale retningslinjer:

Kristiansand kommune har egne, strengere regler, enn de nasjonale tiltakene. Disse må vi forholde oss til: 


  • Kommunen mener at munnbind skal benyttes i det offentlige rom innendørs. Dette praktiseres i klubben ved at trenere for de minste som kan ha vanskelig for å holde avstand benytter munnbind.
  • Kamper og cuper mellom barn fra ulike klubber forbys. Treninger kan fortsatt gjennomføres for barn og unge. 
  • Organisert trening for voksne utendørs skal begrenses til maksimalt ti personer med en meters avstand, uavhengig av om det er idrettsklubber, treningssentre eller privatpersoner som arrangerer. 


Status i klubben pt 

  • Ingen over 20 år gjennomfører trening inne i hallen. 
  • Enkelte aldersbestemte lag har valgt å droppe trening inne en periode. Andre lag gjennomfører som tidligere. Begge deler er innenfor regelverket, og styret har respekt for begge valg, og har latt det være opp til det enkelte lag hvilket valg de tar. 
  • Hospitering benyttes hos noen lag, men det er foreløpig ikke gjort noe vedtak i styret som forbyr dette. Det kan være aktuelt når en ser uttalelsene fra kommunen under. 


Mulige endringer fremover:

I et innlegg i FVN i dag leser vi at kommunen vurderer om det skal strammes inn på innendørsaktivitet for ungdom (13-19 år): https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/aP3oKO/vil-forlenge-tiltak-fram-til-paaske(Tekst under er hentet fra artikkelen).


«Beredskapssjef Sigurd Paulsen opplyser imidlertid at det kan komme endringer i forskriften.


Det vurderes også om man skal stramme inne på innendørsaktiviteter for ungdom mellom 13–19 år. Dette foreslås foreløpig ikke, for kommunen ønsker å unngå inngripende tiltak mot den aldersgruppa. Grunnen til at det vurderes er at slike aktiviteter bringer ulike kohorter sammen, og det leder til stor grad av ventekarantene for mange.


Det vurderes også om man skal stramme inne på innendørsaktiviteter for ungdom mellom 13–19 år. Dette foreslås foreløpig ikke, for kommunen ønsker å unngå inngripende tiltak mot den aldersgruppa. Grunnen til at det vurderes er at slike aktiviteter bringer ulike kohorter sammen, og det leder til stor grad av ventekarantene for mange.


Administrasjonen vil legge fram en sak for høring om dette på torsdag.

Dersom det ikke skal vedtas innstramming, vil det i stedet komme en sterk oppfordring om at ikke for mange ulike kohorter deltar samtidig».


Vi vil prøve å holde hjemmesiden vår oppdatert med den nyeste informasjon lett tilgjengelig under praktisk info og smittevern. Men aller viktigst vil det alltid være å følge med på lages grupper på Spond eller Facebook. 


Takk for tålmodigheten i en utfordrende tid. 


Styret i Søgne HåndballklubbÅrsmøte 2021

Postet av Søgne Håndballklubb den 3. Mar 2021

Vi inviterer til årsmøte i Søgne Håndballklubb tirsdag 13. april, kl. 18.00. 

Fortrinnsvis er det ønskelig å gjennomføre et fysisk årsmøte, men pga smittesituasjonen lokalt kan det bli vanskelig og møtet avholdes da digitalt. 


Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret på e-post sognehandball@gmail.com senest to uker før årsmøtet, dvs. Innen 30. mars, kl. 18.00.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet, dvs fra 6. april.


Alle er velkommen til å delta, men husk: For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. 


Vi ber om forhåndspåmelding, enten ved å markere på arrangementet på facebook at dere deltar eller ved å sende en e-post til sognehandball@gmail.com 


Velkommen!


Mvh

Styret