Gjøremål tidtaker/speaker/sekretær


Tidtaker

I prinsippet har tidtakeren hovedansvaret for spilletiden, time-out og utvisningstiden.

 • Sjekk at du har kontroll på klokken og dens virkemåte. Be om hjelp dersom nødvendig.
 • Klokken startes og stoppes etter signal fra dommer.
 • Ved lags time-out gis signal med sirene og klokken stanses uten forutgående signal fra dommer. Grønt kort lagt på bordet av lagledere er signal, forutsatt at laget som ber om time-out har ballkontroll. Dersom de ikke har ballkontroll ved nedlegging av time-out kort leveres kortet tilbake og kampen fortsetter (time-out kan da tas neste gang de får ballkontroll). Lags time-out kan tas av lagene en gang i hver omgang (ikke tillatt i aldersgruppene 11 år og yngre).
 • Ved utvisninger skal klokkeslett for når utvisning opphører noteres på en lapp og gis til laget med utvist spiller. Alternativt kan det skrives på en plakat som står på bordet foran tidtaker.Sekretær

Sekretæren har i prinsippet ansvaret for kamprapporten (bare de spillere/ledere som er oppført der, er deltakerberettiget), og for spillere/ledere som kommer til etter at kampen er begynt. 

 • Sekretæren fører kamprapporten med de nødvendige anførsler (mål, advarsler, utvisninger, diskvalifikasjoner og utelukkelser). 
 • Alle spillere skal registreres med fødselsdato.
 • Tell over spillere og ledere og kontroller at dette samsvarer med rapporten.
 • Lagleder skal signere kamptropp før kampen starter.
 • Etter at kampen er ferdig fylles det ut sluttresultat to steder på rapport og pauseresultat et sted. Skriv også hvem som er vinner nederst på rapport så det ikke er noen tvil.
 • Dommere skal signere etter at resultat er notert på rapport.
 • Advarsel, utvisninger etc noteres på rapport ved å sette stort kryss i aktuell rute utenfor navnet til synderen.
 • I seriespillkamper skal det føres opp målscorer på rapporten.
 • Kontrollen av antall spillere og ledere i innbytterrommet, og inn- og uttreden av innbytterspillere er et felles ansvarsområde for tidtaker og sekretær. Dersom det oppdages uoverensstemmelser mellom registrerte spillere/ledere og de som faktisk er til stede skal kampen stoppes (klokke og sirene) og dommere varsles om forholdet. Tilsvarende gjelder dersom det oppdages feil bytter eller utviste spillere som løper inn for tidlig. Alle bytter (både inn og ut) skal foretas på egen banehalvdel mellom midtlinje og byttelinje (ca 5 m fra midtlinje). Spiller som bytter ut skal ha forlatt banen før innbytter kan gå inn på banen. Denne regelen må praktiseres med litt fleksibilitet for aktivitetsserien (gi da beskjed om at byttene skal foregå riktig til lagleder). 
 • Ved eventuelle utvisninger i aktivitetsserien er straffen kun personlig. Dvs at laget kan sette inn en annen spiller umiddelbartKamprapport aktivitetsserien:

https://www.handball.no/globalassets/region-sorvest/praktisk-info/praktiske-verktoy/kampdokumentasjon-barnehandball-rev12.06.14.pdf 

Speaker

Har ansvaret for å teste musikkanlegg og mikrofon før arrangement starter for dagen.

 • Egen bruksanvisning for musikkanlegget finner du her: musikkanlegg
 • Ipad oppbevares i safen (hallansvarlig har tilgang til dokument: koder til kiosk) 
 • Sjekk musikk og at du er kjent med spillelistene
 • Finn frem melodi som spilles ved innmarsj.
 • Lag og dommere skal presenteres over høyttaleranlegg. Gjestende lag først.


Dokumenter som kan skrives ut: 

SHK Sekretariat tidtaker og sekretær.pdf

SHK Sekretariat klokke.pdf