Hallansvar og gjøremål


Før arrangement: 

Hent nøkkelbrikke i hallen siste ukedag før kamp. Brikkene ligger i kjøkkenskuffen.

Åpne Tinntjønnhallen ca 1 time før kampstart

 • Åpne og låse: Beskrivelse for å sette dør åpen henger på vindu ved inngangsdør
 • Ved mer enn 3 forsøk blir brikken sperret og da vi ha beskjed.
 • Skrive ut kamprapporter. 
 • Tidtaker/sekretær må komme senest 30 min før kampstart. 

Rigge til nødvendig utstyr i hallen før kamp: 

Sekretariat bord, klokke-konsoll, kampskjemaer, benker til lagene, mopp, musikkanlegg 

• Bord+stoler til sekretariat finnes inne i garasjen. Ipad ligger i safen.

• Musikkanlegg står i kaferom. Ipad ligger i safen.

 • Mopp i venstre kott i gangen. 

Sjekke at dommerne er ankommet. 

 • Dommerne skal møte senest 15 minutter før kampstart.  Hvis det ikke er kommet dommere til kampen, forsøk først å få noen som er til stede i hallen til å dømme. Dersom dette ikke lykkes, kontakt klubbens dommerkontakt. 
 • Fra kampreglement for NHF Region SørVest står det: «Hvis ikke autoriserte, nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene underrettes før kampen, og eventuelt godkjenne andre løsninger.  Det er hjemmelagets plikt å undersøke hvilke dommere som møter, og eventuelt ta initiativ til at andre løsninger forsøkes. Kampene skal avvikles.» 
 • Dommerkontakt i Søgne Håndballklubb er: Mariell Aateigen, mobil 418 65 565.
 • Sjekke at oppsatt sekretariat er møtt. Hvis ikke, forsøk å få noen som er tilstede i hallen til å sitte. Lykkes ikke dette må noen av spillerne fra klubbens spillende lag sitte, ta dette opp med trener. 
 • Sørge for at kampene starter til rett tid. 

  

 • Etter hver kamp skal hallansvarlig påse at kamprapport (kampskjema) er riktig utfylt underskrift fra lagenes ledere, dommer(e), tidtaker og sekretær. 

Under arrangementet:

 • Være alt mulig person under kampene og påse at alt går greit for seg.
 • Betaling til dommerne i aktivitetsserie (9-11 år) gjøres på eget oppgjørsskjema. Ferdig utfylt skjema legges i safen, utbetaling håndteres av klubbens kasserer påfølgende uke.
 • Leder i Søgne Håndballklubb: Jørn Asle Hersvik, mobil 940 09 120..
 • Dommerbetaling for Aktivitetserien er fastsatt etter klubbens satser. Satsene står nedskrevet i kiosken.
 • Dommere til aktivitetserien er det dommerkontakt Mariell Aateigen, mobil 418 65 565 som setter opp. Dommerkontakt må kontaktes minimum en uke før aktivitetsserie for bekreftelse på dommere. I andre seriekamper enn nevnt over sender dommerne selv regning til regionen.

Rydde:

 • Få alt utstyr på plass etter kampene og låse garasjen.
 • Ipadene legges tilbake i safe
 • Tømme søppel
 •  
 • Påse at kiosken er rengjort og låst, gå igjennom garderober, legge på plass eventuelle takplater som er slått opp og sjekke ALLE nødutganger og ytterdør at disse er låst.

Registrering av kamprapport

 • Etter endt kamp skal det legges inn resultat av kampen på "Min Idrett" på mobil  eller via "TA" systemet (turneringsadmin).
 • Alle trenere/ledere/dommere har tilgang til resultat registrering i "Min Idrett" . 

 

Tilgang til TA via "Min Idrett": mi.nif.no

 • Brukernavn og passord til TA finnes på eget skjema "brukernavn og passord" (henger i kiosken, men ta kontakt om du trenger hjelp) 
 • Kamprapporter som innholder skade/rapporter på spiller evt leder må sendes : kamprapport.rsvn@handball.no
 • Papirutgaven legges ved PC i klubbrom.

 

Kiosk ansvarlig: 

Siri Salvesen Nygaard, mobil 971 21 771

 

 • Ved brann, evakueres hallen, hallansvarlig går igjennom og ser om det er folk igjen i hallen og lukker alle dører og venter på brannvesenet.  
 • Ved falsk alarm ringes Brannvesenet på 110 og gir beskjed om dette, deretter ringes ambulerende vaktmester for nullstilling av alarm. 
 • Ved eventuelle skader der det trengs lege ringes Søgne Legesenter (legevakt) tlf. 380 53 960 eller 113.


Dokumenter som kan skrives ut:

SHK Oppgjørsskjema dommer.pdf