Vil du være med på laget?Har du lyst til å støtte klubben med å kjøpe plass til et reklameskilt i Tinntjønnhallen?

Vi er veldig stolte av de flotte sponsorene vi allerede har, men det er alltid plass til flere. Vil du være med å støtte Søgne Håndballklubb tar vi gjerne en prat med deg! 


Kontaktpersoner: 

Leder Jørn-Asle Hersvik, mobil 940 09 120 

Nestleder Gro Anita Kåsa Poulsen, mobil 482 08 825

e-post: sognehandball@gmail.com