Musikkanlegget betjenes på følgende måte:

Musikk:

  1. Putt pluggen i Ipaden/mobilen (husk å skru opp lyden på Ipad/mobil)
  2. Denne justerer lyden fra Ipaden til anlegget (brukes til å justere lyden)
  3. Denne justerer lyden fra anlegget til høyttalerene (settes ca på midten)
  4. Mikrofon - brukes til å presentere spillerne ved innløping osv
  5. Justering av mikrofonlyden (settes ca på midten)
  6. Justering av lyd på tribune og bane


Potmeterene skal stå tilnærmet slik som på bildet. 

Har en veldig lav lyd eller mye klipping av lyden, juster på «Gain»

Er denne for lav får en nesten ikke lyd og er den for høy klipper den.

Dette justeres ved å se på skalaen med Grønn-Gul-Rød. Når en spiller låter skal det ikke lyse mer enn en, maks to røde lys.


Får en ikke lyd i det hele tatt, se om «Muteknappen» er trykket på. 

Det er den røde knappen ved siden av den hvite.

Dokumenter som kan skrives ut:

SHK Musikkanlegg.pdf