Vaskeliste


Hallvask 2023/2024

  - Damer A - August (før skolestart) 

  - Herrer - September

  - Jenter 15 - Oktober

  - Jenter 16 - November

  - Damer A - Desember (før skoleavslutning)

  - Herrer - Januar (før skolestart)

  - Jenter 15 - Februar

  - Jenter 16 - Mars (før skoleball)

  - Damer A - April

  - Herrer - Mai

  - Damer B - Juni (før skoleslutt)


  Kristiansand kommune står for vask av selve banen, mens ansvarlig lag må vaske/skrape gulvet på utstyrsrommet, generelt utstyr, benker/mål, dørhåndtak og evt garderober dersom det er klister der. Vask gjøres ukentlig

  Når hallvasken er gjennomført skal det sendes sms til May Tellefsen på tlf 405 25 255. Renholderen til Kristiansand kommune vil så sjekke og rapportere tilbake om vask er tilfredsstillende. 

  Hallen skal i utgangspunktet ikke benyttes i skoleferiene, men det kan gjøres unntak. Dette skal alltid være avtalt med sportslig leder, Morten Eikeland, som har dialog med kommunen om bruk av treningstid.

  Hvis det er spørsmål angående vasking, ta kontakt med May Tellefsen - 405 25 255