Smittevern i Søgne Håndballklubb

Styret, september 2021

Velkommen til Tinntjønnhallen

Våre rutiner ift smittevern han hentes opp i sin helhet her: SHK Rutiner smittevern arrangement 120921 pdf.pdf

Kortversjonen er: 

  • - Det er tillatt med 70 publikummere i hallen (i tillegg til spillere og arrangører). Publikum skal sitte på oppmerkede plasser på tribunenen

- Alle benytter Antibac og registrerer seg via QR-kode i Vipps ved ankomst til hallen

- Smittevernansvarlig er iført gule vester merket med vert. Disse viser deg hvor du kan sitte og viser deg veien ut av hallen etter endt arrangement. 

- 1-meteres regelen gjelder fortsatt