Styret

Oppdatert etter årsmøtet, april 2021

Styret kan kontaktes på e-post sognehandball@gmail.com Leder: Gro Anita Kåsa Poulsen

Mobil: 482 08 825

Arbeidsområder: Påmelding til serie, organisasjon, økonomi  

                         Nestleder: Jørn Asle Hersvik

                       Mobil: 940 09 120

                       Arbeidsområder: Trykking, dommerkontakt

                                                                           
 


 

 

Styremedlem/sportslig leder: Morten Eikeland        Styremedlem: Merete Brunvatne

Tlf.: 918 69 977                                                         Mobil: 951 09 096

Arbeidsområder: Sportslig utvalg, treningstider.      Arbeidsområder: Kiosk, foreldrekontaktgruppe


 
Styremedlem: Karianne Barøy                               Styremedlem: May Tellefsen

Tlf.: 909 29 008

Arbeidsområder: Utstyr, økonomi, nettside,
sosiale medier
Styremedlem: Lars Skadal                      

Varamedlemmer: 

 

Varamedlem: Karl Eirik Jåtun
E-post:
Mobil:


Varamedlem: Mariell Aateigen
E-post: 
Mobil: