Utgifter i idretten fra Idrettsforbundet

Postet av Søgne Håndballklubb den 4. Mar 2020

Her kan man lese rapport om utgifter i barneidretten i en rapport fra Idrettsforbundet: 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3fe6730b22234aeaa0b30af830478e9a/2020-okonomi-som-barriere---kostnader-og-kostnadsdrivere-i-barne--og-ungdomsidretten-endelig-rapport-04.03..pdf

Våre medlemsavgifter finner man på nettsiden vår. 
Årsmøte Søgne Håndballklubb 2020

Postet av Søgne Håndballklubb den 13. Feb 2020

Velkommen til årsmøte 10. mars kl 1900 i Tinntjønnhallen. Saker meldes inn på e-post sognehandball@gmail.com

Meld deg gjerne på via vår Facebook side, slik at vi har oversikt over hvem som kommer og hvor mange vi skal bestille servering til.