Hallansvar og gjøremål

Postet av Søgne Håndballklubb den 15. Jun 2018

Samme dag før kamp skal hallansvarlig : 

Kode åpning :A19-brikke-kode-klokkeslett( eks 2000)

Låse : Brikke-kode ( gjelder kun samme brikke som åpning )

Hvis andre skal låse: samme prosedyre som åpning, men må åpne lengre ( eks 2100 ) .

Hvis ikke A19 fungerer , prøv A20 .

Mer enn 3 forsøk blir brikke sperret .

 

Skrive ut kamprapporter. 

Tidtaker/sekretær må komme senest 30 min før kampstart. 

 

Rigge til nødvendig utstyr i hallen før kamp: 

Sekretariat bord, klokke-konsoll, kampskjemaer, benker til lagene, mopp, musikkanlegg 

• Bord+stoler til sekretariat finnes inne i garasjen

• Musikkanlegg står i kaferom

• Mopp i venstre kott i gangen. 

 

Sjekke at dommerne er ankommet. 

Dommerne skal møte senest 15 minutter før kampstart.  Hvis det ikke er kommet dommere til

kampen, forsøk først å få noen som er til stede i hallen til å dømme. Dersom dette ikke lykkes, kontakt klubbens dommerkontakt. 

Fra kampreglement for NHF Region SørVest står det:

«Hvis ikke autoriserte, nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene underrettes før kampen, og eventuelt godkjenne andre løsninger.  Det er hjemmelagets plikt å undersøke hvilke dommere som møter, og eventuelt ta initiativ til at andre løsninger forsøkes. Kampene skal avvikles.» 

Dommerkontakt i Søgne Håndballklubb er: Jørn Asle Hersvik, mobil 940 09 120.

Sjekke at oppsatt sekretariat er møtt. Hvis ikke, forsøk å få noen som er tilstede i hallen til å sitte. Lykkes ikke dette må noen av spillerne fra klubbens spillende lag sitte, ta dette opp med trener. 

Sørge for at kampene starter til rett tid. 

  

Etter hver kamp skal hallansvarlig påse at kamprapport (kampskjema) er riktig utfylt underskrift fra lagenes ledere, dommer(e), tidtaker og sekretær. 

 

Være alt mulig person under kampene og påse at alt går greit for seg.

Betale dommerne for alle kamper som Søgne er ansvarlig for, husk dommerkvittering! Gjelder Aktivitetserien (9-11 år).

Hallansvarlig legger ut for dommerregningene med penger fra kiosken. Hallansvarlig kan på forhånd be om å få overført et forskudd til kiosksalget som er tilstrekkelig til å dekke dommerutgiftene. 

Formann i Søgne Håndballklubb: Gro Anita Kåsa Poulsen, mobil 482 08 825.

Dommerbetaling er for Aktivitetserien er: Fastsatt etter klubbens satser. Satsene står skrevet   i kiosken.

Dommere til aktivitetserien er det dommerkontakt Jørn Asle Hersvik, mobil 94009120 som setter opp. Dommerkontakt må kontaktes minimum en uke før aktivitetsserie for bekreftelse på dommere. I andre seriekamper enn nevnt over sender dommerne selv regning til regionen.

Rydde:

Få alt utstyr på plass etter kampene og låse garasjen.

Påse at kiosken er rengjort og låst, gå igjennom garderober, legge på plass eventuelle takplater som er slått opp og sjekke ALLE nødutganger og ytterdør at disse er låst.

 

 

Registrering av kamprapport

Etter endt kamp skal det legges inn resultat av kampen på " Min Idrett "på mobil  eller via " TA " systemet .

Alle trenere / Ledere / dommere har tilgang til resultat registrering i " Min Idrett " . 

 

Tilgang til TA via "Min Idrett"  : mi.nif.no

Bruker : Søgnehk

Passord : Sogne1988

Kamprappporter som innholder skade / rapporter på spiller evt leder må sendes : kamprapport.rsvn@handball.no

Papirutgaven legges ved PC i klubbrom.

 

Kiosk ansvarlig: 

Charlotte Vidringstad, mobil 938 70 360

Merete Brunvatne, mobil 951 09 096  

Ved brann, evakueres hallen, hallansvarlig går igjennom og ser om det er folk igjen i hallen og lukker alle dører og venter på brannvesenet.  

Ved falsk alarm ringes Brannvesenet på 110 og gir beskjed om dette, deretter ringes ambulerende vaktmester for nullstilling av alarm. 

Ved eventuelle skader der det trengs lege ringes Søgne Legesenter (legevakt) tlf. 380 53 960 eller 113.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.